Rainbow gathering

Ukrajina - Україна 2009
Podkarpatská Rus Gathering se koná od 22. července do 20. srpna 2009
na Podkarpatské Rusi
(ve stalinské terminologii Zakarpatské Ukrajině),
u vesnice Ljuta asi 40 km severovýchodně od Užgorodu.
Web-info: Eurogathering.Rainbowinfo.net  - Travel information

Velvyslanectví Ukrajiny v ČR: Vízový režim:
V souladu s výnosem Prezidenta Ukrajiny č.j. 1131/2005 ze dne 26. července 2005 ode dne 1. září 2005 je zaveden bezvízový režim vstupu a tranzitního průjezdu územím Ukrajiny pro občany členských zemí Evropské unie, Švýcarské konfederace a Lichtenštejnského knížectví. Zároveň Prezidentem Ukrajiny je přijato rozhodnutí o zavedení ode dne 1. srpna 2005 bezvízového režimu vstupu a tranzitního průjezdu územím Ukrajiny pro občany Kanady, USA a Japonska, pokud délka jejich pobytu v Ukrajině nepřekročuje 90 dní.

Název „The Rainbow Family of Living LightŽena z kmene Krí je inspirován starými indiánskými legendami s názvem Bojovníci duhy (Warriors of the Rainbow). Legendy obsahují i téměř 250 let staré proroctví indiánské stařeny z kmene Cree, v němž se mj. praví: „Až Země bude zpustlá, řeky otrávené, moře zčerná a ptáci začnou padat z nebe, pak v poslední chvíli Indián znovu získá svého ducha, spojí se s bílým mužem a naučí ho ctít Zemi. Společně povstanou proti ničení a stanou se Bojovníky duhy.“
Většina „kmenových rituálů“ v táboře Rainbow Family pochází z rituálů pueblanských indiánů kmene Hopi. V táboře se nepoužívá klasické turistické campingové zařízení, jako elektrické osvětlení a jiné vymoženosti technické civilisace, ale žije se způsobem přírodním. Jí se společně ve “Food Circle”, neboli „Jídelním kruhu“, přitom se pořádají sbírky na společné jídlo (i další vybavení tábora), které se vkládají do “Magic Hat”, tedy „Magického klobouku“, výše příspěvku je dobrovolná. K chození na velkou se používá “Shit Pit” (naštěstí ne Brad Pitt), neboli „Srací jáma“, která je umístěna zásadně na druhou stranu tábora od zdroje pitné vody, tak, aby voda z exkrementů nemohla znečistit pitnou vodu. Kálet kdekoliv po lese, mimo určených míst je zakázáno! V táboře se nikde nesmějí užívat tvrdé drogy (heroin, pervitin, kokain apod.) a v centru tábora u posvátného ohně a v posvátném kruhu je zakázáno konzumovat i maso a alkohol (potřebuje-li to někdo, má možnost na okraji tábora, anebo ve svém stanu).
Základním principem života v tomto táboře („kmenu“) je tolerance a soulad s přírodou a všemi sestrami a bratry. Neptej se, co může Kmen udělat pro Tebe, ptej se, co můžeš udělat Ty pro Kmen.

Welcome Home


Rainbow Family from Wikipedia, the free encyclopedia European Rainbow Gathering 2008 - Srbsko

Árjasamádž - Ček Árya Sabhá


Make Love non War
Fotografie z Rainbow Gatheringu 1995 v Čechách - v Novohradských horách
Hippy
Árjasamádž - Ček Árya Sabhá
Make Love non War
Peace
Make Love non War
Pat a Mat
Under Construction
Rainbow Guide